Úspěšné recitátorky

Vytvořeno: 25. červen 2020

Naše škola se může pochlubit velmi šikovnými recitárorkami. Letos byla i konkurence ve školním kole opravdu silná. Dvě žákyně dokonce zvítězily ve svých kategoriích v okrskovém kole soutěže Dětská scéna. Vítězstvím se mohou pochlubit Amálie Osohová a Eliška Kaláčová. Se ctí nás také zastupovaly Petra Macháčková, Eliška Tomaňová a Julie Krystoňová. Okrskové kolo proběhlo 18.2.2020, a proto už naše reprezentantky nemohly své recitační umění předvést v dalším kole, bylo totiž zrušeno. I přesto vítězkám gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

uspesne recitatorky

 

 

eTwinningový projekt eSAFETY ANIMATIONS

Vytvořeno: 18. červen 2020

Šesťáci dokončili svůj mezinárodní eTwinningový projekt,

Cílem projektu eSAFETY ANIMATIONS, do kterého bylo zapojeno 10 evropských škol, byla podpora nejen správného a bezpečného chování žáků v on-line prostředí, ale také informace o jeho rizicích. Ještě před domácí výukou jsme stihli několik zajímavých aktivit. Účastnili jsme se akce DEN OFFLINE, dopisovali jsme si, zpívali. Žáci navrhovali logo projektu a právě to naše zvítězilo v tajném hlasování a stalo se oficiálním logem projektu. Především jsme ale zkoušeli animaci. Nejprve jsme natočili vánoční pozdrav a pak už každá škola zpracovávala jedno bezpečnostní pravidlo. Žáci se během projektu seznámili s internetovými pravidly, která jim pomohou při jejich práci na internetu. Animované filmy byly na závěr vloženy do elektronické knihy (Book Creator). 

Odkaz na eBook: 

https://read.bookcreator.com/TFS0xJvoldfrjHuvZGUTblqLoFA3/6lRguEpTTDG-diN73InPjA

 1  7

 

eTwinningový projekt THE MORE YOU READ, THE MORE YOU KNOW

Vytvořeno: 10. červen 2020

V letošním školním roce probíhal v 8. ročníku ve třídách pí uč. Hubáčkové eTwinningový projekt THE MORE YOU READ, THE MORE YOU KNOW. Do projektu byly zapojeny také školy ze Španělska, Gruzie, Ukrajiny a Polska.

Cílem projektu bylo motivovat naše žáky ke čtení. Ještě před karanténou jsme stihli několik zajímavých aktivit. Společně s žáky ze zahraničí jsme četli povídky, ke kterým jsme vytvářeli Kahoot kvízy. Žáci také dělali rozhovor s paní Mařákovou, knihovnicí v Míkovicích, a vytvořili velký plakát místních knihoven. Ve výtvarné výchově žáci navrhovali pohledy s citacemi o knížkách a ty jsme následně poslali našim zahraničním partnerům. S polskou školou proběhla videokonference a se školami ze Španělska a Gruzie si naši žáci psali elektronicky a pak o sobě navzájem tvořili projekty, které už žáci dodělávali během své domácí výuky. Na celý školní rok měl každý žák tzv. Reading Log, kam si i během karantény každý zapisoval, co během školního roku přečetl. Naší největší čtenářkou se jednoznačně stala Petra Macháčková z 8.C, která během školního roku přečetla 26 knih, což bylo více jak 9 tisíc stránek. Úctyhodné. Projekt se povedl výtečně!

06  09

 

Naše škola na Větrné v době koronavirové krize

Vytvořeno: 1. červen 2020

Musíme říct, že uzavření škol a s tím spojená nutnost komunikovat s dětmi on-line na dálku nás, tak jako všechny ostatní, trochu zaskočila. Ale ne nadlouho.

Po počátečním vymýšlení a diskutováním nad tím, co vlastně z učiva je možné přes IT dětem předat, probíhá už třetí měsíc plná distanční výuka klíčových předmětů prostřednictvím mnoha webových aplikací. Řada učitelů a učitelek s dětmi aktivně komunikuje prostřednictvím i sociálních sítí – prostě se snažíme dostat školu do každé rodiny.

Pro ty, kteří nemají možnost on-line připojení, jsme nabídli vyzvedávání a předávání úkolů ve vstupu do školy – není to sice ideální stav, ale jsme hluboce přesvědčeni o tom, že pracovní návyky dítěte tak mohou aspoň částečně zůstat zachovány.

 

img 6507  img 6530

Aktuálně třikrát týdně připravujeme prezenčně žáky 9. ročníků, kteří o to ve velkém počtu projevili zájem, na přijímací zkoušku na střední školy.

img 7439  img 6498

A od minulého týdne se ve skupinách do 15ti žáků vzdělávají děti I. stupně, které se velmi rychle sžily s novými podmínkami.

img 7508  img 6532

 Na obědě v jídelně - prvňáčci a děti z mateřské školy

 

Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vytvořeno: 19. květen 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020

Číst dál: Organizace výuky 1. stupně od 25. 5. 2020
Představujeme se