Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021-2023

Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků pro funkční období 2021-23 se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Žádáme zákonné zástupce, aby do 27. října 2020 prostřednictvím třídních učitelů doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

Volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště.

V souladu s těmito předpisy jmenuje ředitelka školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Marcela Hubáčková, Mgr. Jarmila Holubová, Mgr. Ladislava Jurčová, Jaroslav Zalubil, Marcela Martínková a ředitelka školy Mgr. Marie Leitgebová.

Za přípravný výbor Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka školy

Volební řád

Výzva k podání nabídky II.

Výzva k podání nabídky II. - Dodávka  notebooků

Číst dál: Výzva k podání nabídky II.

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky - Dodávka  notebooků.

Číst dál: Výzva k podání nabídky

Protiepidemická opatření na školách od 10.9.2020

Protiepidemická opatření na školách od 10.9.2020

Číst dál: Protiepidemická opatření na školách od 10.9.2020

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,

jsme potěšeni, že se nám i přes letošní složité okolnosti, které příliš nepřály školnímu vzdělávání, podařilo splnit téměř všechny výstupy školního vzdělávacího programu. Uvědomujeme si, že bez Vás bychom to nedokázali. Společnými silami jsme zvládli distanční výuku a v drtivé většině Vaše děti velmi pěkně samostatně pracovaly. Někdy to chvilku trvalo, ale naučily se větší samostatnosti a zodpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že to pro ně bude cenná dovednost při dalším vzdělávání.

Chceme Vám proto poděkovat za trpělivou, obětavou a aktivní spolupráci při domácí výuce. Vážíme si Vašich názorů a reakcí, které pro nás byly cenným pomocníkem při přípravě distanční výuky. Nyní už můžeme s klidem říci: Společně jsme to zvládli!

Vedení školy a pedagogický sbor

 

 
Představujeme se