Probíhá rekonstrukce webové prezentace. Dočasnou verzi s aktuálními informacemi naleznete zde

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ODLOŽENY

Vážení rodiče,
vzhledem k současnému nouzovému stavu, vydalo MŠMT opatření vztahující se k funkčnímu období členů školské rady:
"Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu."
Z těchto důvodů odkládáme volby do školské rady až na období po skončení nouzového stavu.
O organizaci odložených voleb Vás budeme včas informovat.
Mgr. Marie Leitgebová, ředitelka školy
 

ROZVRH ONLINE VÝUKY pro žáky 2. stupně

ROZVRH ONLINE VÝUKY pro žáky 2. stupně

Číst dál: ROZVRH ONLINE VÝUKY pro žáky 2. stupně

Ošetřovné od 14.10.2020

Vážení rociče,

Podrobnosti o ošetřovném najdete v následujícím odkazu MPSV:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/4c6b0467-5f2f-bca6-a4f7-2f06d59cda1f

Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením bude výuka všech žáků základní školy v období od 14. 10. do 23.10.2020 probíhat distančně prostřednictvím společné platformy Google Classroom s výjimkou 1. ročníku. Žáci 1. ročníku budou komunikovat s učitelem individuálně prostřednictvím zákonného zástupce.

26. - 27. 10. 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. 2020 a 29. - 30. 10. 2020 řádné prázdniny.

Všechny kroužky školního klubu a provoz školní družiny jsou do odvolání zrušeny.

Stravování v době distanční výuky - ZMĚNA VÝDEJE OBĚDŮ:

Žáci mají nárok docházet na oběd i v době distanční výuky. Pokud budete mít o toto stravování zájem, je potřeba žáka jednotlivě přihlásit telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Obědy pro ně budou vydávány ve školní jídelně každý den. Pro žáky 1. stupně v 12:00 a pro žáky 2. stupně v 12:30.

Žáci, kteří nemají možnost komunikovat prostřednictvím společné platformy Google Classroom, budou mít ve vestibulu školy vždy ve středu a v pátek od 9:00 do 15:00 připravené tištěné materiály. Podle pokynů učitele daného předmětu mohou žáci splněné úkoly odevzdat tamtéž.

 

 

Mimořádná opatření - říjen 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením bude výuka žáků 2. stupně v následujících dvou týdnech rozdělena následovně:

12. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

Výuka

ve škole

Výuka distančně

Výuka

ve škole

Výuka distančně

6.A

8.A

8.A

6.A

6.B

8.B

8.B

6.B

6.C

9.A

9.A

6.C

7.A

9.B

9.B

7.A

7.B

9.C

9.C

7.B

7.C

   

7.C

 

26. - 27. 10. 2020 jsou z rozhodnutí MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. 2020  a 29. - 30. 10. 2020 řádné prázdniny.

 

Všechny kroužky šk. klubu jsou od 12. 10. 2020 do odvolání zrušeny.

 

Stravování v době distanční výuky:

Žáci, kteří se v daném týdnu budou vzdělávat distančně, mají automaticky odhlášeny obědy.  Žáci mají nárok docházet na oběd i v době distanční výuky. Pokud budete mít o toto stravování zájem, je potřeba žáka jednotlivě přihlásit telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Obědy pro ně budou vydávány ve školní jídelně každý den od 13:30 do 14:00. Do jídelny budou vstupovat zvenčí bočním vchodem.


Opatření pro školy - přehledně

Informace pro školy a školská zařízení
Představujeme se